Sch chuyn đề thng 6
  
  

Thư viện tri thức dnh cho học sinh : Những cu chuyện Thin văn th vị / Lm Lm ; Tuệ Văn dịch. - Ti bản c chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Mỹ thuật, 2015. - 208 tr. : tranh vẽ ; 23 cm.

Tm tắt: Thư viện tri thức giống như một dng sng lịch sử, đưa những cu chuyện qu  khứ về với chng ta. Nội dung đ được sắp xếp theo chủ đề về những cu chuyện th vị, độc đo, bổ sung thm rất nhiều cc kiến thức gip cc em học sinh mở rộng vốn kiến thức của mnh.

 Sch hiện c tại Thư viện, mời bạn đọc tm đọc.

Số ĐKCB: T1VV.003783 T1VV.003784 T1VV.003785