Sách chuyên đề tháng 3
  

Là phụ nữ phải biết hoàn thiện ḿnh / Dương Vũ b.s.. - H. : Văn học Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2018. - 167 tr. ; 24 cm.. - (Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần. Phần I: Tu dưỡng vươn lên; Phần II: Lễ nghi phụ nữ. Việc tu dưỡng học hỏi để bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày sẽ giúp phụ nữ chúng ta trưởng thành hơn với thời gian. Cuốn sách sẽ là món quà giúp phụ nữ hoàn thiện bản thân bắt đầu từ hôm nay.

   Sách hiện có tại thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.008055 MVVX.009638 MVVX.009639