Sách chuyên đề tháng 1/2018

  Lịch sử phong trào học sinh, sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam (1925 - 2013) / B.s.: Văn Tùng, Phạm Bá Khoa (ch.b.), Hoàng Anh.... - H. : Thanh niên, 2013. - 711 tr. : ảnh ; 22 cm.

 Tóm tắt: Cuốn sách với 710 trang sách sẽ là một cuốn từ điển, một cuốn cẩm nang hữu ích giúp bạn đọc là học sinh, sinh viên t́m hiểu về truyền thống anh dũng của Phong trào học, sinh viên Việt Nam từ năm 1925-2013.

 Số ĐKCB: DVV.006144; MVVX.007160;

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.