Sách chuyên đề tháng 3

 

Phụ nữ tao nhă là người hạnh phúc nhất / B.s.: Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Vi Khanh. - H. : Văn học Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2018. - 155 tr. ; 24 cm.. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)  
Tóm tắt: Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện nhỏ mang đầy ư nghĩa. Cuốn “Phụ nữ tao nhă là người hạnh phúc nhất” sẽ  là tác phẩm làm ấm ḷng những người phụ nữ trên chặng hành tŕnh đi t́m hạnh phúc

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.008056 MVVX.009640 MVVX.009641