Sách chuyên đề tháng 11

      Nhớ những kỷ niệm xưa : Những lá thư gửi thầy cô. - H. : Kim Đồng, 2010. - 167tr. : h́nh vẽ, ảnh ; 20cm.  

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm 33 lá thư gửi tới thầy cô. Đó là những lá thư được NXB sưu tầm trên website, trên blog hay trên các trang báo chí hàng ngày. Lá thư nào cũng mang nặng tâm sự, t́nh cảm chân thành, ḷng biết ơn vô bờ bến và cả những hối hận muộn màng gửi tới thầy cô. Điều đó đủ để thấy t́nh thầy tṛ, cho dù vật đổi sao dời, cho dù cuộc sống hôm nay khác hẳn ngày hôm qua, cho dù vẫn ngồi trên ghế nhà trường hay đă trưởng thành th́ những cảm xúc của những cô cậu học tṛ hiện tại hay cách xa vài ba mươi năm và lâu hơn thế vẫn trong trẻo, vẹn nguyên.

     Số ĐKCB: DVN.026115; MVNX.036003; MVNX.036004;  

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.