Sách chuyên đề tháng 1/2018

  Bí quyết thành công ở trường đại học / Nguyễn Quang Minh b.s.. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ, 2014. - 271 tr. : bảng ; 20 cm. 

 Tóm tắt: “ Bí quyết thành công ở trường Đại học” là một cuốn kim chỉ nam hữu ích đối với bạn đọc nhất là đối với sinh viên. Cuốn sách là người bạn sẽ giúp bạn có những phương pháp học tập hiệu quả, tạo các mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp, h́nh thành lối sống lành mạnh,.…giúp bạn thành công.

 Số ĐKCB: DVN.029053; MVNX.039828; MVNX.039829;   

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.