Sách chuyên đề tháng 9

  Con đường thiên lư : Từ bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đ́nh lịch sử / Lường Thị Lan s.t, b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 215 tr. : ảnh ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước).

  Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhằm tái hiện lại hành tŕnh hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn từ 1911 – 1945. Sau phần biên niên sự kiện tóm tắt về quá tŕnh hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả c̣n sưu tầm, biên soạn những mẩu chuyện, những bài viết, nghiên cứu về Người trong giai đoạn này. Đó là những hồi ức, kỷ niệm cảm động của Bác cũng như của một số đồng chí lăo thành cách mạng từng được sống, chiến đấu, từng được tiếp xúc với Bác. Qua đó nhằm làm sáng tỏ hơn tư tưởng, đường lối cách mạng, những cống hiến to lớn của Bác đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.

  Số ĐKCB: DVN.029945; LDVN.022998; MVNX.041127;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.