Sách chuyên đề tháng 6

Vui học mỗi ngày - Kiến thức khoa học dành cho học sinh / Ngọc Linh dịch. - H. : Văn học, 2015. - 25 cm.
T. 4/ Ngọc Linh dịch. - 2015. - 96 tr. : ảnh, tranh màu  

Tóm tắt: Cuốn sách giống như một cuốn truyện tranh với nhiều h́nh ảnh nhưng là một kho tàng kiến thức. Sách sẽ giúp các em dễ dàng t́m hiểu những kiến thức khoa học xung quanh ḿnh, từ đó nắm vững kỹ năng và phương pháp hoạt động khoa học thúc đẩy phát triển khả năng tư duy sáng tạo của bản thân.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: T1VV.003111 T1VV.003112 T1VV.003113