Sách chuyên đề tháng 3

Bác Hồ với phụ nữ / Sưu tầm, biên soạn: Trần Thị Mai Thanh, Vũ Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 242 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là một tập hợp các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, những câu chuyện… .“Bác Hồ với phụ nữ” giới thiệu những gương mặt phụ nữ Việt Nam đă có vinh dự được gặp Bác Hồ từ nông dân, nhà giáo, nhà báo, nghệ sĩ, Anh hùng quân đội… Tất cả đă học từ Bác phong cách làm việc, lối sống giản dị, khiêm nhường… Cuốn sách sẽ là một tài liệu hết sức bổ ích cho mỗi người chúng ta.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.033428 MVNX.046331 MVNX.046332