Sách chuyên đề tháng 11

      Nghề thầy / Hoàng Đạo Thúy. - H. : Khoa học xă hội, 2016. - 147 tr. ; 20 cm.

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là sự nh́n nhận lại từ bên trong sâu thẳm tâm hồn Việt Nam, để nêu ra một phương pháp giáo dục đầy tính nhân bản. Ta sẽ bắt gặp những kinh nghiệm của cha ông để lại kết hợp với lối giáo dục phối hợp Đông -Tây, Kim- Cổ. “Từ cái tính thiện, phép tu thân của Khổng Mạnh, đến việc bú sữa mẹ, dạy trẻ bằng lao động tay chân trong thiên nhiên rộng lớn của J.J Rousseau… khi đọc hết cuốn sách, chúng ta điều học được những kinh nghiệm của ông bà chúng ḿnh, những thành tựu của dân tộc chúng ḿnh trong sự nghiệp giáo dục, cái sự nghiệp đă đào tạo nên biết bao anh hùng, liệt nữ”. Việc giáo dục trẻ em cần phải có sự kết hợp giữa giáo dục gia đ́nh và người thầy.

     Số ĐKCB: DVN.030756; LDVN.024272; LDVN.024273;  

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.