Sách chuyên đề tháng 3
 

Là phụ nữ phải biết sống vui vẻ / Dương Vũ b.s.. - H. : Văn học Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2018. - 236 tr. ; 24 cm.. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)  

Tóm tắt: Giữ tâm trạng vui vẻ là một trong những tiêu chí hàng đầu cho sức khỏe của con người. Người phụ nữ càng vui vẻ th́ càng có sự lôi cuốn. Chỉ với 236 trang cuốn sách sẽ là cuốn sổ tay vàng cho mọi phụ nữ, giúp người đọc tự biết điều chính tâm hồn để sống tươi trẻ hơn.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.008059 MVVX.009646 MVVX.009647