Sách chuyên đề tháng 1/2018

  Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách sống : Sống bằng cả trái tim / Văn Chương, Lăng Trạch Tuyền, Tom Anderson... ; Ngọc Linh biên soạn. - H. : Văn học Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2015. - 147 tr. : tranh vẽ ; 20 cm.. - (Sách kỹ năng sống).

 Tóm tắt: Với chỉ 147 trang sách, cuốn sách là một hợp những câu chuyện. Mỗi câu chuyện mang một màu sắc khác nhau nhưng đều mang đến cho bạn đọc những triết lí sống đầy trí tuệ và có ư nghĩa sâu sắc. Qua đó, giúp bạn đọc nhất là những bạn đọc tuổi học sinh có những suy ngẫm mới mẻ và sâu sắc hơn về ư nghĩa cuộc sống.

 Số ĐKCB: DVN.030207; LDVN.023577; MVNX.041637;  

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.