Sách chuyên đề tháng 3
 

   37 nữ nhân gây nhiều tranh căi nhất thế giới / Biên soạn: Đặng Thị Huệ. - H. : Văn hóa thông tin, 2008. - 399tr. : h́nh ảnh ; 20cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách lựa chọn giới thiệu 37 người phụ nữ gây nhiều tranh luận nhất trong lịch sử, được sắp xếp theo tŕnh tự thời gian và những người đă mất xếp trước. Tất cả đều đă minh chứng cho cuộc đời thiên biến vạn hóa cùng với những công lao nhiều, kỳ tích lớn mà họ có được trong cuộc đời, chính v́ vậy, khi đọc cuốn sách, bạn đọc sẽ có cái nh́n sâu xa hơn về lịch sử đồng thời có được cảm nhận lư tính và cách hiểu hoàn toàn mới về nữ giới.

  Số ĐKCB: DVN.019996; MVNX.025500; MVNX.025501;    

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.