Sách chuyên đề tháng 3
 

Phẩm cách phụ nữ / Bando Mariko ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 287 tr. ; 18 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách chia làm 7 chương. Chương I:Phép tắc cư xử và phẩm cách; Chương II: Lời nói và cách nói có phẩm cách; Chương III: Trang phục có phẩm cách; Chương IV: Cuộc sống có phẩm cách; Chương V:Mối quan hệ có phẩm cách; Chương VI:Hành động có phẩm cách; Chương VII: Lẽ sống có phẩm cách. Cuốn sách sẽ là kim chỉ nam cho phụ nữ trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.033419 MVNX.046313 MVNX.046314