Sách chuyên đề tháng 11

      Chén trà tri ân thầy cô / Hà Hải Châu tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 125tr. ; 19cm.  

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là những câu chuyện xúc động và đầy cảm hứng của chính người thầy viết về thầy ḿnh, của thầy viết về tṛ, và của tṛ viết về thầy. Có nhà giáo nào mà không từng là chồi non được thầy cô ḿnh yêu thương d́u dắt, sợi dây thầy và tṛ là sợi dây yêu thương bền dẻo miên man tiếp nối không bao giờ dứt, xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng của tri thức và thời đại. Những mẫu chuyện thú vị trong cuốn sách này sẽ mang lại cho bạn đọc niềm thích thú và mong rằng chúng cũng sẽ tạo cảm hứng để có thêm người muốn theo nghiệp nhà giáo đáng kính.

     Số ĐKCB: DVN.019597; LDVN.011257; LDVN.011258;  

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.