Sách chuyên đề tháng 1/2018

  30 điều học sinh tiểu học cần chú ư / Vương Tịch Phàm ; Tuệ Văn dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 143 tr. : h́nh vẽ ; 23 cm.. - (Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh).

 Tóm tắt: Cuốn sách là một tập hợp những câu chuyện có ư nghĩa sâu sắc và thú vị. Một cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống hữu ích cho các bạn đọc nhất là học sinh tiểu học và các bậc phụ huynh học sinh. Cuốn sách sẽ chỉ cho các bạn thiếu nhi những việc cần phải làm trong cuộc sống ở lứa tuổi học sinh tiểu học đến khi trưởng thành.

 Số ĐKCB: T1VV.003099; T1VV.003100; T1VV.003101;  

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.