Sách chuyên đề tháng 9

  T́m hiểu lịch sử Việt Nam và tuyên ngôn của các vĩ nhân = Địa dư và lịch sử nước ta Những diễn biến và sự kiện quan trọng trong thời đại Hồ Chí Minh Tuyên ngôn của các vĩ nhân / Cao Minh sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2006. - 324tr. : ảnh ; 20cm. 

  Tóm tắt: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Đó chính là những lời mở đầu trong bài Lịch sử nước ta của Hồ chủ tịch. Người nhắn nhủ với thế hệ sau về viêc lưu truyền và giữ ǵn những truyền thống rạng rỡ của đất nước Việt Nam. Nh́n lại những trang sử hào hùng và vẻ vang của dân tộc, mỗi người dân Việt Nam đều tự hào và tôn trọng. Từ bản tuyên ngôn đầu tiên của Lư Thường Kiệt – khẳng định quyền tự chủ của dân tộc, đến B́nh Ngô đại cáo của Nguyễn Trăi và cuối cùng là Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, đều là những bằng chứng hùng hồn cho một nước “ Việt Nam nhỏ nhưng không nhỏ”. Cuốn sách bao gồm 3 phần, tŕnh bày những diễn biến và sự kiện quan trọng của các nhà cùng các bản tuyên ngôn của các vĩ nhân với những phân tích sâu sắc. Ngoài ra, sách c̣n giới thiệu Tuyên ngôn độc lập Ḥa Kỳ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp để bạn đọc tham khảo.

  Số ĐKCB: DVN.016537; MVNX.020343; 

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.