Sch chuyn đề thng 6
 

  Con lớn nhanh bn cha mỗi ngy / Thương Huyền tuyển dịch. - TP. HCM : Trẻ, 2004. - 153 tr. ; 21 cm 

Tm tắt: Cuốn sch l một hợp những cu chuyện nhỏ về tnh cảm gia đnh, về cha con. Cuốn sch sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xc, cung bậc tnh yu thương gia đnh, từ đ gip chng ta biết yu cha mẹ v qu trọng gia đnh.

 Sch hiện c tại Thư viện, mời bạn đọc tm đọc.

Số ĐKCB: LDVV.000924 T2VV.000571 T2VV.000572  T2VV.000573