Sách chuyên đề tháng 3
 

15 gương phụ nữ : Những bài học thành công / Nguyễn Hiến Lê. - H. : Hồng Đức, 2018. - 219 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách với 219 trang, giới thiệu đến 15 cuộc đời phụ nữ nổi tiếng trên thế giới đă hi sinh cuộc đời  v́ lí tưởng và lẽ sống.  Cuốn sách sẽ giúp người đọc tự tin hơn nhất là phụ nữ, nếu muốn họ cũng sẽ thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Sách sẽ là người bạn thân thiết cho mọi người phụ nữ.

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.033235 MVNX.045976 MVNX.045977