Sách chuyên đề tháng 3
 

  Lược sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam (1931-2011). - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011. - 362 tr. : minh họa ; 23 cm.

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách giới thiệu quá tŕnh h́nh thành, phát triển đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ khi thành lập và những bước đi đầu tiên, rồi trở thành tổ chức vững mạnh, vượt qua khó khăn trong mọi biến cố thăng trầm của lịch sử đất nước giai đoạn 1931-2011.
 

  Số ĐKCB: DVV.007899;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.