Sách chuyên đề tháng 11

     Tôn vinh những con người v́ sự nghiệp giáo dục / Lan Phương, Hạnh Nguyên. - H. : Lao động, 2012. - 555 tr. : ảnh ; 28 cm. 

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách không ngoài mục đích tôn vinh những con người    hết ḷng v́ sự nghiệp giáo dục. Cuốn sách gồm có 8 phần, mỗi phần là mỗi câu chuyện hay về những con người gắn bó cuộc đời ḿnh với sự nghiệp giáo dục, đó là những hành tŕnh đáng trân trọng của những con người có hoài băo và đă ra sức chung tay xây dựng sự nghiệp giáo dục nước nhà phát triển.

     Số ĐKCB: DVV.007392 

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.