Sách chuyên đề tháng 11

      Nhà giáo nhân dân Huỳnh Lư - cuộc đời và tác phẩm / Hồng Thanh Tùng s.t., tuyển chọn; PGS. Nguyễn Văn Long giới thiệu. - H. : Giáo dục, 2005. - 651tr. ; 24cm.  

     Tóm tắt: Nhà giáo nhân dân Huỳnh Lư một đời dành trọn cho sự nghiệp giáo dục và văn chương. Năm 1936 ông thi đỗ Tú tài Bản xứ và Tú tài Pháp. Tiếp thu được nhiều nét tinh hoa của quê hương về tinh thần hiếu học và yêu nước ông chọn cho ḿnh con đường vào đời là hoạt động giáo dục và văn chương. Nội dung cuốn sách gồm có 4 phần sẽ giúp ích cho bạn đọc trong vấn đề học tập và nghiên cứu.

  - Phần I: Con người và sự nghiệp

  - Phần II: Biên khảo và nghiên cứu

  - Phần III: Dạy và học ngữ văn

  - Phần IV: Dịch thuật và sáng tác

       Số ĐKCB: DVV.005412 

       Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.