Sách chuyên đề tháng 3
 

9.         Là phụ nữ phải biết tiêu tiền / Dương Vũ b.s.. - H. : Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt Văn học, 2018. - 172 tr. ; 24 cm.. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)

    Tóm tắt: “Là phụ nữ phải biết tiêu tiền” thực sự cung cấp cho bạn một loại phương pháp có thể nâng cao giá trị của bản thân. Những phụ nữ kỳ vọng vào việc sống độc lập kinh tế chắc chắn sẽ t́m được cảm hững và phương pháp từ cuộc sách này.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.008058 MVVX.009644 MVVX.009645