Sách chuyên đề tháng 1/2018

  Kỹ năng sống dành cho học sinh - Sự kiên cường : Những con đường dễ đi đều là những con đường dốc / Đổng Kiều, Hoàng Hưng Vượng, Lưu Yến Mẫn... ; Ngọc Linh biên soạn. - H. : Văn học Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2015. - 151 tr. ; 20 cm.. - (Sách kỹ năng sống).

 Tóm tắt: Cuốn sách là một tập hợp nhiều câu chuyện đầy màu sắc, đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí có tác dụng khích lệ ư chí. Cuốn sách sẽ là một người bạn tuyệt vời của mỗi bạn đọc, sách sẽ giúp chúng ta có những bài học ư nghĩa đối với cuộc sống.

 Số ĐKCB: DVN.030210; LDVN.023579; MVNX.041642;   

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.