Sách chuyên đề tháng 6

      

Bác Hồ với thiếu nhi - học sinh / Văn Đa Lộc tuyển chọn, b.s.. - H. : Từ điển Bách khoa, 2010. - 171tr. ; 24cm

Tóm tắt: Cuốn sách chia làm hai phần. Phần thứ nhất: Bác Hồ với thiếu nhi- Học sinh. Phần thứ hai: Kể chuyện Bác Hồ. Cuốn sách là một tài liệu cần thiết để bỗi dưỡng cho các bạn đọc Thiếu nhi – Học sinh về những tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: LDVV.001889 T2VV.001505 T2VV.001506 T2VV.001507