Sách chuyên đề tháng 11

      Giáo dục Việt Nam hội nhập quốc tế / Biên soạn: Phạm Đỗ Nhật Tiến, Phạm Lan Hương. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014. - 367 tr. : sơ đồ, bảng ; 24 cm.

     Tóm tắt: Hội nhập quốc tế về giáo dục đă trở thành một định hướng chung trong tiến tŕnh đổi mới giáo dục ở nhiều quốc gia. Riêng trong giáo dục đại học, nó được coi là một yếu tố động lực trong đổi mới. Nội dung cuốn sách không chỉ nhằm nói đến những vấn đề cơ bản của một bối cảnh quốc tế trong đó, giáo dục Việt Nam đang trên đường hội nhập mà c̣n chuyên chở những trăn trở ở một ngă tư đường với những câu hỏi lớn về hợp tác và cạnh tranh, nhà nước và thị trường đánh giá quốc gia và xếp hạng quốc tế, cùng những kịch bản về các tương lai của giáo dục.

     Số ĐKCB: DVV.006434; MVVX.007546; 

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.