Sách chuyên đề tháng 3
 

Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh phúc nhất / B.s.: Bùi Thị Thiên Thai, Nguyễn Thị Vi Khanh. - H. : Văn học Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2018. - 188 tr. ; 24 cm.. - (Tri thức vàng cho cuộc sống) 

Tóm tắt: Cuốn sách “Phụ nữ điềm tĩnh là người hạnh phúc nhất” gồm nhiều câu chuyện đạo lư “Mỉm cười trước những thăng trầm trong cuộc đời”, “ sống tốt ngay từ lúc này”, “Hạnh phúc trong chính trái tim ḿnh”…. Cuốn sách sẽ là người bạn thân thiết của mọi người phụ nữ có thể giúp bạn mở ra cánh cửa lớn dẫn dắt bản thân và  thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Số Số ĐKCB: DVV.008060 MVVX.009648 MVVX.009649