Sách chuyên đề tháng 6
 
 

30 việc học sinh tiểu học cần phải làm / Vương Tịnh Phàm ; Tuệ Văn dịch. - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 143 tr. : h́nh vẽ ; 23 cm.. - (Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh) 

Tóm tắt: Cuốn sách như một cuốn cẩm nang mà các bé nên đọc trong quá tŕnh trưởng thành. Cuốn sách với nhiều câu chuyện kết hợp với h́nh thức truyện tranh sẽ giúp các bé dễ dàng yêu thích. Đồng thời sau mỗi câu chuyện lại có thêm mục “Suy ngẫm”, “Làm thử” để trẻ học cách suy ngẫm và thực hành.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m  đọc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Số Số ĐKCB: T1VV.003114 T1VV.003115 T1VV.003116