DỊCH BỆNH CORONA

    

    

  Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp pḥng, chống dịch COVID-19 trong t́nh h́nh mới

 

Tiếp tục thực hiện công tác pḥng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Tăng cường quản lư cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian thực hiện cách ly toàn xă hội để pḥng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Phú Yên chung sức, đồng ḷng ngăn chặn đại dịch COVID-19

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách pḥng, chống dịch COVID-19.

 

Chỉ thị số: 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách pḥng, chống dịch COVID-19.

 

 Quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT của Thủ Tướng chính phủ về pḥng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm pḥng chống dịch CVID-19.

 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm pḥng chống dịch COVID-19.

 

Phê duyệt phương án thiết lập vùng cách ly pḥng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

 Một số khuyến cáo pḥng chống dịch COVID -19.

 

 Tạm ngưng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn tỉnh trong t́nh h́nh dịch bệnh COVID -19.

 

 Hướng dẫn pḥng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, kư túc xá của người lao động.

 

 Tăng cường  kiểm soát pḥng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong các hoạt động văn hóa.

 

 Tăng cường pḥng chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 

-----------------------Ă&Ä------------------------